Splošni pogoji poslovanja

01. Ime in avtorske pravice

Celotna vsebinska zasnova na portalu Lakomlačen.si (vsa programska arhitektura in inženiring, programske kode, slike, grafični elementi, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteni) so v lasti podjetja Oglaševanje spletnih portalov, Samir Bitič s.p. in podjetja Dreamspot d.o.o..

Vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, kopiranje in kakršno koli razširjanje je brez pisnega dovoljenja ekipe Lakomlačen.si, strogo prepovedano. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve objavljene na spletni strani.

Znak in ime "Lakomlačen.si" je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

02. Registrirani uporabniki spletnega portala Lakomlačen.si

Na določenih mestih spletnega portala, Lakomlačen.si zbira nekatere identifikacijske podatke o uporabnikih in ponudnikih (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, itd.). Uporabniki in ponudniki te podatke vnašajo v Lakomlacen.si prostovoljno.

Lakomlačen.si zagotavlja, da bo te podatke uporabil zgolj za potrebe naročanja hrane in jih ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso ponudniki na portalu Lakomlačen.si. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Uporabniško ime in geslo so dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi, razen če je ta oseba pooblaščena oseba s strani registriranega uporabnika. Registrirani uporabniki prevzamejo vso odgovornost in vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni, pol registrirani ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve kot so vpogled v profil restavracij, vpogled v njihovo ponudbo in cene. Tudi naročilo lahko oddajo, vendar se jih v takem primeru smatra kot pol registrirani uporanbniki, saj se njihovi podatki, po oddanem naročilu, ne shranjujejo v bazo kupcev/naročnikov portala LakomLačen.

Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do vseh aplikacij portala Lakomlačen.si, ki neregistriranim in pol registriranim uporabnikom niso dostopne. Registrirani uporabniki imajo uporabniško ime in geslo vezano na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Registrirani uporabniki imajo, poleg zgoraj našetetih ugodnosti, še dodatno ugodnost. To je zaslužek od vsakega uspešno oddanega naročila. Sredstva v višini 0,5 % od zneska naročila, stranka dobi v virtualno denarnico LakomLačen. Da stranka uspešno pridobi ta sredstva, mora biti naročilo uspešno potrjeno s strani restavracije ali skrbnika spletnega mesta. Zavrnjena naročila NE prinesejo nobenega zaslužka. Sredstva v denarnici lahko uporabniki kasneje porabijo za razne donacije kot so donacije za zavetišča za živali, za brezdomce, gasilce, sirote, ... ali pa enostavno uporabijo ta sredstva za nakup raznovrstnih artiklov na sorodnem portalu www.lakomshop.si.

Team Lakomlačen.si si pridržuje pravico, da zavrne izvedbo storitev (prekliče in izbriše račun uporabnika, odstrani ali spremeni vsebino, prekliče naročilo), če presodi, da to ravnanje uporabnika predstavlja gospodarsko škodo, kršitev veljavnega zakona ali pa je škodljiv interesom Lakomlačen.si.  Vsaka zlonamerna uporaba tega portala bo prijavljena ustreznim organom za pregon.

03. Osebni podatki

Pridobljeni osebni podatki s strani uporabnikov  portala Lakomlačen.si, bodo uporabljeni izključno v skladu z politiko zaščite zasebnosti.

04. Cenik storitev

04.01 Naročniki hrane

Storitev, ki vam jo ponujamo, je BREZPLAČNA. Trenutno ni mogoče plačevati hrane prek našega portala. Plačilo se izvede na mestu prejema hrane(direktno dostavljavcu) in ne vsebuje nobenih stroškov naročila hrane prek portala Lakomlačen.si, edino če je to dogovorjeno drugače (s strani ponudnika hrane). Po oddaji naročila obstaja možnost, da ponudnik hrane preveri in/ali zahteva od naročnika dodatne informacije, da se prepriča ali je naročilo avtentično.

04.02 Ponudniki dostave hrane

Predstavitev restavracije, ki jo ponuja portal ponudnikom dostave hrane, je BREZPLAČNA.  Portal Lakomlačen.si  v skladu s pogodbo zaračunava ponudnikom provizijo na posamezno naročilo, ki se izvede preko portala Lakomlačen.si .

Drugi stroški, ki lahko nastanejo so le v obliki želja po povečanem marketingu restavracije.

Ti stroški marketinga so stvar medsebojnega dogovora in medsebojne pogodbe in niso povezani s stroški nastalimi preko naročil.

04.03 Ostali ponudniki

Ponudniki hrane, ki nimajo lastne dostave, se lahko predstavijo na našem portalu. Predstavijo se lahko s svojo ponudbo hrane, slikami, meniji, … Strošek najem portala se obračunava letno in je stvar dogovora med portalom Lakomlačen.si in restavracijo, ki si želi večjo prepoznavnost.

05. Odgovornost

Pri Lakomlačen.si se zelo trudimo za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.lakomlacen.si. Vsi podatki, kot so cenik, specifikacija, razpoložljivost hrane, ponudba, predstavitev ponudnikov, so na našem portalu pridobljene s strani ponudnikov hrane. Obstaja možnost, da se podatki na portalu Lakomlačen.si razlikujejo od tistih, ki kotirajo na meniju restavracije. Za pravilnost teh podatkov portal Lakomlačen.si ne jamči.

Podatki in informacije, ki so dosegljive prek spletnega portala www.lakomlacen.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti Lakomlačen.si niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Odgovornost Lakomlačen.si za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena. Podatki o ponudbi ali pogojih za naročilo oziroma druge storitve so del poslovne politike Lakomlačen.si ,zato se lahko kadarkoli spremenijo.

Spletni portal Lakomlačen.si si pridružuje pravico, da lahko izbriše katerikoli izdelek ali pa storitev,če zazna napako ali kršenje pravil za uporabo portala Lakomlačen.si.

06. Medsebojna razmerja (relacija naročnik hrane – ponudnik hrane)

Pogodba o naročilu in dostavi se šteje za sklenjeno v trenutku, ko ponudnik hrane uspešno potrdi prejem naročila v svojem sistemu in ko naročnik hrane hrano plača in jo prevzame od dostavljavca.

Lakomlačen.si ni pogodbena stranka v pogodbi o naročilu in dostavi, ki jo skleneta uporabnik in izbrani ponudnik.

07. Povezave na druge spletne strani

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje ekipa Lakomlačen.si . Zato Lakomlačen.si za vsebino teh strani ne odgovarja.

08. Dostopnost spletnega portala

Lakomlačen.si si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala  (v normalnih pogojih 24 ur dnevno). Za  potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme si Lakomlačen.si pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 23. uri.

09. Vnos komentarjev

Registrirani uporabniki spletnega portala Lakomlačen.si imajo možnost, da oddajo svoj komentar, ki pa ne sme biti žaljiv do drugih uporabnikov in ponudnikov tega portala. Komentarji, ki vsebujejo žaljivke, ali katere koli druge oblike nestrpnosti, bodo takoj izbrisani.

Komentarje je dovoljeno oddajati le za ponudnike od katerih je naročnik naročil hrano v zadnjih 7 dneh.

Spletni portal Lakomlačen.si si pridružuje pravico odstraniti vsako neprimerno vsebino. Če na spletnem portalu Lakomlačen.si  vidite vsebino, za katero mislite, da je napačna, vas prosimo, da nas takoj obvestite na lakomlacen.si .

10. Vaša odgovornost

Vaša odgovornost je, da se,  kadarkoli dostopate do spletnega portala Lakomlačen.si, najprej seznanite s vsemi Splošnimi pogoji poslovanja. Vsakič, ko boste koristili storitve na portalu Lakomlačen.si, bo pomenilo, da se strinjate z vso Politiko zaščite osebnih podatkov in Splošnimi pogoji poslovanja, ki  se lahko občasno spremenijo ali pa posodobijo.

11. Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala Lakomlačen.si bodo uporabniki in Lakomlačen.si reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Postojni.

12. Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala Lakomlačen.si in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov lakomlacen.si .